Сборник с докладите от конференцията

Сборник с докладите от конференцията ще бъде публикуван от Университетско издателство “Св. Климент Охридски” през 2018 г.

Срок за изпращане на текстовете: 31 януари 2018 г.

Обем: до 15 страници.

Резюме: до 150 думи

Адрес за изпращане на текстовете: 125yearsphilosophy@gmail.com

 

Advertisements

25 октомври 2017

18.00-20.00 -ЧЕСТВАНЕ 125 ГОДИНИ УНИВЕРСИТЕТСКА ФИЛОСОФИЯ

Водещи: проф. дфн Пламен Макариев и доц. д-р Цветина Рачева

 • Откриване
  • проф. Димитър Денков, Декан на Философски факултет
 • Приветствия
  • проф. Анастас Герджиков, Ректор на СУ “Св. Климент Охридски”
  • проф. Витан Стефанов, предишен декан на ФФ,  СУ “Св. Климент Охридски”
  • проф. Александър Димчев, предишен декан на ФФ,  СУ “Св. Климент Охридски”
  • проф. Морено, Испания
  • проф. Диев, Русия
 • Презентации на философски звена
  • доц. Иван Колев, ръководител на катедра Философия, СУ
  • проф. Александър Кънев, ръководител на катедра История на философията, СУ
  • проф. Александър Гънгов, ръководител на катедра Логика, етика и естетика, СУ
  • проф. Веселин Петров, зам.-директор на ИИОЗ към БАН
  • проф. Монов, Философски факултет, ЮЗУ, Благоевград
  • проф. Райчо Пожарлиев, ръководител на катедра Философия, Пловдивски университет
  • д-р Христо Гьошев, ръководител на департамент философия и социология, НБУ
  • Философски факултет, ВТУ
  • катедра Социални науки, ТУ, София

20.00-21.00 – Коктейл

21.00-23.00 – Арт вечер – ФИЛОСОФИЯТА И ГРАНИЦИТЕ НА ИЗКУСТВОТО

Място: Аула на СУ “Св. Климент Охридски”

Облекло: Официално

 

 

Заявки за участие

31 август 2017 – срок за изпращане на заявка с тема и резюме на доклада.

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ:

 • проф. дфн Пламен Макариев, катедра Философия
 • проф. д-р Хари Паницидис, катедра История на философията
 • проф. д-р Силвия Минева, катедра Логика, Етика, Естетика

За контакт: 125yearsphilosophy@gmail.com