About

Честване по случай 125 г. от създаването на първата университетска катедра по философия в България – катедра “Философия и педагогия” в СУ “Св. Климент Охридски”.