25 октомври 2017

18.00-20.00 -ЧЕСТВАНЕ 125 ГОДИНИ УНИВЕРСИТЕТСКА ФИЛОСОФИЯ

Водещи: проф. дфн Пламен Макариев и доц. д-р Цветина Рачева

  • Откриване
    • проф. Димитър Денков, Декан на Философски факултет
  • Приветствия
    • проф. Анастас Герджиков, Ректор на СУ “Св. Климент Охридски”
    • проф. Витан Стефанов, предишен декан на ФФ,  СУ “Св. Климент Охридски”
    • проф. Александър Димчев, предишен декан на ФФ,  СУ “Св. Климент Охридски”
    • проф. Морено, Испания
    • проф. Диев, Русия
  • Презентации на философски звена
    • доц. Иван Колев, ръководител на катедра Философия, СУ
    • проф. Александър Кънев, ръководител на катедра История на философията, СУ
    • проф. Александър Гънгов, ръководител на катедра Логика, етика и естетика, СУ
    • проф. Веселин Петров, зам.-директор на ИИОЗ към БАН
    • проф. Монов, Философски факултет, ЮЗУ, Благоевград
    • проф. Райчо Пожарлиев, ръководител на катедра Философия, Пловдивски университет
    • д-р Христо Гьошев, ръководител на департамент философия и социология, НБУ
    • Философски факултет, ВТУ
    • катедра Социални науки, ТУ, София

20.00-21.00 – Коктейл

21.00-23.00 – Арт вечер – ФИЛОСОФИЯТА И ГРАНИЦИТЕ НА ИЗКУСТВОТО

Място: Аула на СУ “Св. Климент Охридски”

Облекло: Официално

 

 

Advertisements