Заявки за участие

31 август 2017 – срок за изпращане на заявка с тема и резюме на доклада.

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ:

  • проф. дфн Пламен Макариев, катедра Философия
  • проф. д-р Хари Паницидис, катедра История на философията
  • проф. д-р Силвия Минева, катедра Логика, Етика, Естетика

За контакт: 125yearsphilosophy@gmail.com