Сборник с докладите

Съгласно решение на Факултетния съвет на Философски факултет на “Св. Климент Охридски”от 5 декември 2017 г. сборник с докладите от конференцията в обем от 1000 с., твърда корица и тираж от 150 екз. ще бъде публикуван от Университетско издателство “Св. Климент Охридски” през 2018 г.

Срок за изпращане на докладите: 31 януари 2018 г.

Срок за предаване на сборника в издателството: 15 април 2018 г.:

Обем: до 15 страници.

Адрес за изпращане на текстовете: 125yearsphilosophy@gmail.com