Резюме

Резюмета на докладите на български език в обем до 200 думи (включително с ключовите думи) ще бъдат издадени в буклет и раздадени на участниците в конференцията.

При желание на автора резюмето може да се представи и на английски език.