Презентации

Организаторите очакват всяко участващо в събитието академично звено да бъдат представено в рамките на 5-10 минути от свой представител чрез PowerPoint презентация, която ще бъде видима за присъстващите в Аулата чрез широкоформатни екрани.

Примерни елементи в презентациите:

  • Щрихи от историята на звеното;
  • Имена;
  • Книги;
  • Академични събития;
  • Обществени позиции.

За повече информация и координация: 125yearsphilosophy@gmail.com

 

Advertisements