Презентации

Организаторите очакват всяко участващо в събитието академично звено да бъдат представено в рамките на 3-5 минути от свой представител чрез PowerPoint презентация, която ще бъде видима за присъстващите в Аулата чрез широкоформатни екрани.

Примерни елементи в презентациите:

  • Щрихи от историята на звеното;
  • Имена с портрети;
  • Книги;
  • Академични събития;
  • Обществени позиции.

Желаещите да направят презентация трябва да изпратят заявка до Организационния и Програмния комитет на адрес: 125yearsphilosophy@gmail.com

Срок: 22 октомври 2017 г.

Съгласуването е нужно за изготвяне на сценария на събитието.