Представени институции и звена

АКАДЕМИЧНИ ИНСТИТУЦИИ В БЪЛГАРИЯ

 • Варненски свободен университет
  • Катедра Психология;
 • ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново
 • ИИОЗ-БАН, София
  • Секция Антропологически изследвания;
  • Секция Етически изследвания;
  • Секция Знание и реалност: модели, методологии и евристики;
  • Секция История на философските и научните идеи;
  • Секция Култура, естетика, ценности;
  • Секция Религия, вярвания, светоглед
 • МГУ “Св. Иван Рилски”, София
  • Катедра Философски и социални науки;
 • Медицински университет, Варна
  • Катедра Социална медицина и организация на здравеопазването
 • НБУ, София
  • Департамент Философия и социология
 • ПУ “Паисий Хилендарски”, Пловдив
  • Катедра Философия;
 • Стопанска академия “Димитър А. Ценов”, Свищов
  • Катедра Социални и правни науки;
 • СУ “Св. Климент Охридски”, София
  • Катедра Философия;
  • Катедра История на философията;
  • Катедра Логика, Етика, Естетика
 • Технически университет, София
  • Катедра Правни и хуманитарни науки
 • УАСГ
  • Катедра Обществени науки
 • УНИБИТ, София
  • Департамент Общообразователни дисциплини
 • УНСС, София
  • Катедра Политическа икономия
 • ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград
  • Катедра Философия;
  • Катедра Философски и политически науки

УЧИЛИЩА

 • ГПЧЕ “Ромен Ролан”, Стара Загора
 • ФЕГ, София
 • 32. СУИЧЕ “Св. Климент Охридски”