Изложба

От 23 до 28 октомври 2017 г. във фоайето на Ректората на СУ “Св. Климент Охридски” бе организирана изложба с пана, посветени на имена от българската университетска философия