Издания

Организаторите предвиждат две издания:

  • Буклет с резюмета на доклади. Ще се раздава по време на конференцията.
  • Сборник с доклади от конференцията. Година на издаване- 2018.
Advertisements