Участници от България

 • проф. дфн Александър Андонов, СУ – Причиняване и ставане (философия и научност)
 • проф. д-р Александър Гънгов, СУ
 • доц. д-р Александър Каракачанов, УНИБИТ – Критика на моделите и теориите на прехода
 • докторант Алекс Костова, СУ – Truth without Representation: Heidegger and the Prospects for a New Realism
 • д-р Александър Лазаров, СУ – Конструираме ли изкуствения интелект по свой образ и подобие?
 • гл.ас. Александър Стойчев, МУ, Варна – Етичните решения в практическата етика – рационална аргументация и ценностна интерпретация (съвм. с М. Мирчев)
 • чл.-кор. проф. дфн Ангел Стефанов, ИИОЗ, БАН – Изяви на инерционния философски плурализъм у нас през 1945-1948 г.
 • д-р Андрей Лешков, ИИОЗ-БАН – Мисловност и институция (Ритуалистичността на философстването)
 • доц. д-р Ангел Кондев, ТУ – “Да се завърнеш в бащината къща“. Патриотизъм по време на глобализация
 • доц. д-р Анна Бешкова, СУ – Определените описания: контекст и комуникация
 • докторант Биляна Попова, СУ – The Concept of Perfection in Medieval Arabic Philosophy: Differences between the Arabic Peripatetic School and the Sufi Philosophy in their Conceptualization of Perfection
 • д-р Бисера Колева, УНСС
 • проф. д-р Борис Манов, ЮЗУ – Прадигмално-доктриналният подход като метод за преподаване на история на политическата философия
 • докторант Боян Василев, СУ
 • докторант Валентин Калинов, СУ – Носталгия/философия: стъпки към психоанализата на една митична структура
 • проф. дфн Валентин Канавров, ЮЗУ – Философията като метафизика
 • доц. д-р Валери Личев, ИИОЗ-БАН – Конфликтът на интерпретациите и херменевтичната перспектива пред философската антропология
 • доц. д-р Васил Видински, СУ
 • чл.-кор. проф. дфн Васил Проданов, УНСС – Има ли бъдеще философията като университетска специалност?
 • проф. дфн Венцеслав Кулов, УНСС – За Димитър Михалчев и предмета на логиката като наука
 • доц. д-р Веселин Дафов, СУ
 • проф. дфн Веселин Петров, ИИОЗ, БАН – Университетското образование пред опасността от тясно професионализиране
 • проф. д-р Вихрен Бузов, ВТУ
 • докторант Вихрен Митев, СУ – Екзистенциално-антропологично реконструиране на биографичен опит. Флобер (Сартр)
 • д-р Владимир Раденков, УАСГ
 • доц. д-р Владимир Теохаров, СУ
 • д-р Вяра Попова, ИИОЗ-БАН – За фотографията и слепотата
 • доц. д-р Георги Белогашев, ВТУ – Димитър Михалчев и катедра „Философия“ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • проф. д-р Даниела Сотирова – Бизнес-етиката и нейните философски основания: концептуализация и контекстуализация в българските условия
 • д-р Десислава Дамянова, СУ – ‘Изтокът’ в историята на университетската философия в СУ „Св. Климен Охридски”
 • д-р Диляна Филипова, учител, 32. СУИЧЕ “Св. Климент Охридски” – Пред лицето на самотната вечер: общение и образование във философията на Мартин Бубер
 • проф. дфн Димитър Цацов, ВТУ
 • проф. дфн Добрин Тодоров, МГУ
 • д-р Евелина Иванова-Варджийска, ПУ “Паисий Хилендарски” – Философско образование и философска култура
 • доц. д-р Емил Димитров, ИЛ, БАН – Димитър Михалчев и Вълко Червенков: един неочакван диалог
 • доц. д-р Емилия Маринова, ИИОЗ-БАН – Българската етика – формално и неформално
 • доц. д-р Здравко Попов, СУ
 • доц. д-р Ивайло Лазаров, ВСУ – Представното мислене, представителният мислещ – един критико-феноменологичен ракурс
 • проф. д-р Иван Върбанов, СА
 • проф. д-р Иван Камбуров, СУ – Генезис на трансценденталната форма на съзнание в индийската философия
 • доц. д-р Иван Колев, СУ – Метафизично и поетично у човека като Erdwesen
 • проф. дфн Иванка Стъпова, ИИОЗ-БАН
 • проф. дфн Иванка Райнова, ИИОЗ-БАН
 • д-р Йордан Детев – Философия на въображението и разширена реалност
 • д-р Илия Тодоров, УАСГ – Опит за метафизика на труда
 • доц. д-р Константин Янакиев, СУ
 • проф. дфн Красимир Делчев, СУ
 • докторант Лидия Кондова, СУ
 • д-р Любослава Костова, ИИОЗ-БАН
 • докторант Мадлен Ангелова, СУ – Понятието за наука при Димитър Михалчев и проблемът за „единичното“ и „общото“
 • доц. д-р Марияна Няголова, ВТУ – Съюзът между философията и психологията в българската академична традиция от първата половина на XX век
 • ас. Мартин Мирчев, МУ, Варна – Етичните решения в практическата етика – рационална аргументация и ценностна интерпретация (съвм. с д-р Ал. Стойчев)
 • доц. д-р Мая Иванова, СУ – Метаморфозите на естетическото (Появата на нови понятия)
 • д-р Мая Митренцева, РИО, София – За някои аспекти на промяната в обучението по философия в средното училище
 • Меги Попова, СУ – Изкуството в различни контексти. Дебатите около изкуството от времето на тоталитаризма: етика vs естетика
 • д-р Милена Личева, учител, ГПЧЕ “Р. Ролан”, Стара Загора – Университетската философия: „ предговор“  и  „ послеслов“
 • д-р Мирослав Бачев, СУ – Как мислим трансцендентното: полемиката между Карл Юнг и Рудолф Ото
 • д-р Мирослава Христоскова, ИИОЗ-БАН – Естетика на съществуването (Мишел Фуко)
 • доц. д-р Николай Атанасов, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас – За персонализма и съвременното общество
 • д-р Николай Велев, СУ – Вещта между овещняването и изкуството. Естетически и онтологически аспекти на производственото изкустводоц. д-р Николай Михайлов, СУ
 • проф. д-р Нонка Богомилова, ИИОЗ-БАН
 • д-р Петър Горанов, СУ
 • д-р Петър Пламенов, СУ – Естетическо състрадание – или полифункционалност на интересното. За една парадоксална естетическа инвенция на Артур Шопенхауер
 • проф. дфн Пламен Макариев, СУ
 • проф. д-р Райчо Пожарлиев, СУ
 • доц. д-р Росен Люцканов, ИИОЗ-БАН – Събитийни тропи?
 • проф. дфн Сергей Герджиков, СУ – Теориии отвъд делението природа-култура
 • д-р Сергей Методиев, ИИОЗ-БАН – Мартин Хайдегер и “Последният Бог”
 • проф. д-р Силвия Минева, СУ – Етика на интелектуалните технологии в киберекологичиня контекст на дигиталната цивилизация
 • д-р Силвия Кръстева, ЮЗУ – Делото на проф. дфн Иван С. Стефанов за популяризиране и изследване на немската класическа философия в България
 • проф. дфн Стефан Пенов, ИИОЗ-БАН – Философия, религия и светоглед
 • доц. д-р Татяна Батулева, ИИОЗ-БАН – Философска рецепция и философска култура
 • Теодора Тодорова, учител, ФЕГ – Формирането на личната идентичност чрез философското познание или  за предизвикателството да преподаваш философия в училище
 • проф. д-р Хари Паницидис, СУ
 • д-р Христо Гьошев, НБУ
 • доц. д-р Христо Стоев , СУ
 • доц. д-р Цветина Рачева, СУ
 • д-р Цена Желязкова, СУ – Достойнството на недостойните
Advertisements