Екип

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

  • проф. дфн Александър Кънев, ръководител на катедра История на философията
  • проф. д-р Александър Гънгов, ръководител на катедра Логика, Етика, Естетика
  • доц. д-р Иван Колев, ръководител на катедра Философия
  • Вихрен Митев, докторант в катедра Философия

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

  • проф. дфн Пламен Макариев, катедра Философия
  • проф. д-р Хари Паницидис, катедра История на философията
  • проф. д-р Силвия Минева, катедра Логика, Етика, Естетика

АРТ ВЕЧЕР

  • доц. д-р Васил Видински, катедра История на философията
  • доц. д-р Огнян Касабов, катедра Логика, Етика, Естетика
  • д-р Цена Желязкова, катедра Философия
Advertisements