Екип

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 • проф. дфн Александър Кънев, ръководител на катедра История на философията
 • проф. д-р Александър Гънгов, ръководител на катедра Логика, Етика, Естетика
 • доц. д-р Иван Колев, ръководител на катедра Философия

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

 • проф. дфн Пламен Макариев, катедра Философия
 • проф. д-р Хари Паницидис, катедра История на философията
 • проф. д-р Силвия Минева, катедра Логика, Етика, Естетика

АРТ ВЕЧЕР

Организатори:

 • доц. д-р Васил Видински, катедра История на философията
 • доц. д-р Огнян Касабов, катедра Логика, Етика, Естетика
 • д-р Цена Желязкова, катедра Философия

Водещ: Йоанна Ангелова

ЗВУК И МУЗИКА

 • доц. д-р Николай Михайлов
 • инж. Лазаров