Имена от историята

проф. Иван Георгов

д-р Кръстев

акад. Димитър Михалчев

проф. Спиридон Казанджиев