Арт вечер

Изкуство от философи за философи

  • 25 октомври 2017
  • 21.00-22.30 ч.
  • Аула

ОРГАНИЗАТОРИ

  • доц. д-р Васил Видински, катедра История на философията
  • доц. д-р Огнян Касабов, катедра Логика, Етика, Естетика
  • д-р Цена Желязкова, катедра Философия